Label Diklat Barang dan Aset

Label: Diklat Barang dan Aset

Diklat Barang dan Aset

Yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) / Barang Milik Daerah (BMD) adalah segala yang berkenaan dengan barang. Dibeli ataupun diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan...